Wyniki naboru.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom aplikującym do tegorocznej edycji naszego Programu Rezydencji Artystycznych. Siedem lat trwania i kontynuacji programu zaowocowało największą w historii liczbą zgłoszeń. Dziękujemy za podzielenie się sobą i swoimi pomysłami, tym, co dla Was ważne, żywe, aktualne. Do realizacji komisja w składzie: Karolina Leśnik-Patelczyk, Danuta Milewska i Karolina Rybka wybrała propozycję zatytułowaną „Zooscape” autorstwa Toma Swobody.
Gratulujemy!

Tom Swoboda – Artysta wizualny. Studiował na Wydziale Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuki Pięknych. Studium Kultury Starojapońskiej w Rybniku. W roku 2023 zakończył studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Współzałożyciel i współprowadzący Galerię Szara w Cieszynie, współtwórca The Undergrand Art Centre w Clitheroe, UK. Pomysłodawca, kurator międzynarodowego projektu rezydencji artystycznych Incydenty w Cieszynie, Český Těšín, CZ, Bielsku-Białej i Wakefield, UK (2006). Artysta rezydent, wykładowca na wydziale artystycznym Wrexham Glyndwr University, Wales, UK (2007). Stypendysta projektu Artysta w Czasach Beznadziejności. Najnowszy wybór sztuki polskiej (2015) Galeria BWA we Wrocławiu, wybór kuratorski Zbigniewa Libery. Współzałożyciel Galerii 12 w Cieszynie (2017). Współzałożyciel Szkoły Sztuki i Myślenia w Cieszynie (2010-2023) i wykładowca rysunku, fotografii, multimediów oraz tworzenia obiektów 3D. Finalista międzynarodowego konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards (2018), finalista międzynarodowego konkursu fotograficznego LensCulture Portrait Awards (2018). Pomysłodawca i współtwórca programu międzynarodowych rezydencji artystycznych we współpracy ze The Association of Icelandic Visual Artists (SIM) Islandia. Mieszka i pracuje w Cieszynie.
Artysta w swojej praktyce często skupia się na zagadnieniach, które pod względem historycznym, czy z racji swojego charakteru, skończyły się lub nie posiadają racji bytu, a odtworzone mogą być tylko z pozycji pamięci, rozmowy czy przeczucia. Chce dotrzeć́ – jak mówi – do rzeczywistego doświadczenia, języka, anatomii ciała czy terytorium. Powstają zatem projekty o specyficznej tożsamości, nie mające jednoznacznie swojego umocowania w polu sztuki czy szeroko rozumianej przestrzeni społecznej (nie-sport, brak-architektura, nie-religijność).
W czasie ostatnich lat artysta skupia się na analityczno-badawczym projekcie Animal Space. Dokumentuje w nim przestrzeń mieszkalną dzikich zwierząt projektowaną przez człowieka. Interesują go głównie interpretacje architektoniczne, miejsc natywnych, przyrody przeniesionej do klatek, wolier dla zwierząt umieszczonych w ogrodach zoologicznych. Projekt można odczytywać jako bezpośredni rodzaj dokumentu fotograficznego. Z drugiej strony zdjęcia korelują w dużej mierze z malarstwem renesansowym, martwą naturą w ironiczny sposób wskazując na ciągle obecny konflikt międzygatunkowy.
Linki do stron z pracami artysty:
www.instagram.com/motadobows
www.instagram.com/tomswoboda
www.flickr.com/photos/tomswoboda
www.worldphoto.org
www.lensculture.com
www.youtube.com
contemporarylynx.co.uk

Poniżej informacje dotyczące naboru do Programu Rezydencji Artystycznych 2024

Program Rezydencji Artystycznych Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy ma charakter międzynarodowy i skierowany jest do artystek i artystów polskich i zagranicznych, którzy w sposób eksperymentalny i nowatorski gotowi są podjąć tematykę wielokulturowości Bydgoszczy. Interesuje nas miasto jako tekst kultury. Ciekawią nas relacje między funkcją symboliczną i estetyczną miasta. Ponieważ ważne są dla nas relacje z odbiorcami, interesują nas projekty o potencjale edukacyjnym, pozwalające na kontakt lub nawet bezpośrednie działanie z twórczyniami i twórcami.

Dla kogo?
Dla artystek i artystów, twórczyń i twórców, kuratorek i kuratorów z różnych dziedzin, takich jak: sztuki wizualne, choreografia, performance, taniec, muzyka, sound art, słuchowiska, artystyczne formy radiowe (lub sztuka radiowa), pisanie, literatura, architektura, urbanistyka, film, formy interdyscyplinarne.

Czas trwania pobytu w Bydgoszczy: 3 tygodnie (od marca 2024r.)

Autorce/autorowi wybranego projektu gwarantujemy:
– przestrzeń do pracy i spotkań z publicznością (przestrzeń Galerii przy ulicy Gdańskiej 20 w Bydgoszczy na parterze, godziny pracy do uzgodnienia – plan w załączniku u dołu strony)
– zakwaterowanie
– honorarium
– budżet na spotkania z publicznością oraz realizację wydarzenia finalnego
– pracę/konsultacje z grupą kuratorów
– pomoc w szukaniu informacji o lokalnych zasobach
– prezentację pracy – poszukujemy nowych modeli prezentacji i uzgadniamy to każdorazowo na podstawie konkretnego przypadku; możliwe jest też włączenie prezentacji w ramy lokalnych wystaw lub festiwali
– współpracę ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi wspólnotami oraz środowiskiem artystycznym i kreatywnym.

W ramach naszego programu oczekujemy:
– stworzenia i realizacji artystycznego wydarzenia finalnego w czasie od marca 2024 do kwietnia 2024, w trakcie 3-tygodniowego pobytu twórczego w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy przy Gdańskiej 20, który może się odbyć w jednym z dwóch terminów:
a) 3 tygodnie: od 26 marca 2024r. do 17 kwietnia 2024r.
b) 2 tygodnie + 1 tydzień: od 12 marca do 26 marca 2024r. i od 10 kwietnia do 17 kwietnia 2024r.

Wybierzemy jeden projekt, który jest najciekawszy i możliwy do realizacji w warunkach technicznych Galerii.

Informacje o działalności Galerii:
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy istnieje od 1949 roku (działający od 1946 roku w Pomorskim Domu Sztuki salon wystawienniczy 1 sierpnia 1949 roku stał się Oddziałem Centralnego Biura Wystaw Artystycznych z siedzibą w Warszawie). Obecny budynek Galerii przy ul. Gdańskiej 20 powstał w 1970 roku według projektu Tadeusza Czerniawskiego i Zdzisława Kostrzewy. Do jego budowy i otwarcia przyczynił się Andrzej Szwalbe – polski działacz społeczny i kulturalny, organizator życia muzycznego w Bydgoszczy.
Druga siedziba Galerii mieści się przy ul. Gdańskiej 3, w miejscu dawnego Małego Salonu Sztuki (1973-1989) i działającej od 1990 roku prywatnej Galerii Kantorek (włączonej w 2008 w strukturę Galerii Miejskiej bwa).
W Galerii Miejskiej bwa prezentowane są wszystkie dyscypliny sztuki współczesnej autorek/autorów środowiska bydgoskiego, z kraju oraz z zagranicy. Organizowane są wystawy problemowe oraz prezentacje indywidualne twórczyń/twórców, z uwzględnieniem projektów site-specific (powstających w ramach Programu Rezydencji Artystycznych), pokazów wideo, performance. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci w bydgoskim bwa pojawiały się prace zarówno znanych artystek/artystów zagranicznych (Dali, Fleischer, Picasso, Warhol, Lindholm), jak i polskich (Szapocznikow, Abakanowicz, Kantor, Beksiński, Baumgart, Topor, Baj, Rajkowska). Galeria organizowała także wystawy zbiorowe (Temat muzyczny w polskiej plastyce współczesnej, Sztuka Faktu, CHINaRT, Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim, Dotyk, Realizm. Dwa Spojrzenia, Nietota, Herbarium, Ciężkie Czasy). Wśród projektów poświęconych lokalnemu środowisku pojawiały się dziesiątki wystaw indywidualnych (ostatnio – Ewa Miller, Marek Noniewicz, Stanisław Stasiulewicz) oraz konkursy (Biennale Sztuki Bydgoskiej, Polygonum). Galeria organizuje również liczne wykłady o sztuce, pokazy filmów, koncerty, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

REGULAMIN
1. Organizatorem programu jest Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.
2. Celem naboru jest wybór jednego projektu artystycznego realizowanego przez autorkę/autora we współpracy z Galerią Miejską bwa w Bydgoszczy w jednym z podanych terminów:
a) 3 tygodnie od 26 marca 2024r. do 17 kwietnia 2024r.
b) 2 tygodnie + 1 tydzień: od 12 marca do 26 marca 2024r. i od 10 kwietnia do 17 kwietnia 2024r.
3. Założeniem programu jest umożliwianie procesu twórczego oraz wspieranie inicjatyw artystycznych i edukacyjnych przy wykorzystaniu i rozwijaniu potencjału Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy.
4. Przyjmowane są zgłoszenia wyłącznie jednoosobowe.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 17.01.2024r., na adres Galerii Miejskiej bwa: ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz, z dopiskiem: PROGRAM REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH. UWAGA: 17 stycznia 2024r. to data wpływu zgłoszenia.
6. Autorki/autorzy projektów wybranych we wstępnej selekcji zostaną zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas videorozmowy.
7. Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z gotowością osobistego udziału w videorozmowie.
8. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do 26.01.2024 r.
9. Skład komisji wyłaniającej projekt do realizacji:
• Karolina Leśnik-Patelczyk – dyrektorka Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy,
• Danuta Milewska – kuratorka / Program Rezydencji Artystycznych Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy,
• Karolina Rybka – kuratorka / Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.
10. Zgłoszenie na rezydencję musi zawierać:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy
• CV i portfolio w formie cyfrowej oraz wydruku
• informacje dotyczące planu działań i/lub badań zakładanego na okres pobytu i/lub finalnego wydarzenia
• propozycję spotkań z publicznością
• harmonogram projektu (3 tygodnie)
• rozplanowany budżet projektu – maks. 7 000 złotych polskich (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) – tabelka w załączniku
• oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do projektu zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
11. Każdy zgłaszający może złożyć maksymalnie jeden projekt. Do nadesłanego projektu musi być dołączony komplet dokumentów i materiałów. Projekt oraz wszystkie dokumenty i materiały muszą być podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem autorki/autora.
12. Nadesłane zgłoszenia nie będą odsyłane; można je będzie odebrać osobiście po ogłoszeniu wyników naboru w Galerii Miejskiej bwa do końca lutego 2024 r.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają warunków niniejszego regulaminu.
14. Autorka/autor wybranego projektu zobowiązuje się dostarczyć materiały niezbędne do promocji projektu (dane, biografia i zdjęcie rezydentki/rezydenta, opis projektu zaplanowanego do realizacji w ramach rezydencji, harmonogram, materiały graficzne).
15. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym programem rezydencji.
16. Wyniki konkursu nie podlegają odwołaniu, a wybór danej realizacji zostaje potwierdzony podpisaniem umowy przez obie strony (artystka/artysta – Galeria).
17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania wybranych prac, bądź ich fragmentów w materiałach promocyjnych Organizatora, m.in.: na stronach internetowych, w katalogach i innych publikacjach związanych z rozstrzygnięciem naboru oraz do publikowania na łamach prasy, prezentowania w radio i TV.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia projektu artystycznego. Jury ma także prawo zakończyć Open Call bez wyłonienia projektu do realizacji.
19. Nadsyłanie zgłoszeń:
Zgłoszenia w zamkniętej kopercie oznakowane hasłem PROGRAM REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH prosimy nadsyłać pocztą na adres: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz, Poland, lub przynosić do sekretariatu Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy od pon. do pt. w godz. 9.00–15.00.
Zgłoszenia w formie cyfrowej można przesyłać drogą mailową na adres: danutamilewska@galeriabwa.bydgoszcz.pl

Wszelkich informacji dotyczących programu i naboru zgłoszeń udziela:
DANUTA MILEWSKA, tel. 52 339 30 62, pon.-pt. 8:30-15:00
danutamilewska@galeriabwa.bydgoszcz.pl

Do pobrania:
formularz zgłoszeniowy
budżet
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich
Plan sali – parter
Uwaga – pojawiają się problemy z pobieraniem plików w przeglądarce Chrome. Wynika to z z jej ustawień automatycznych. Można je zmienić lub prościej: klikając prawym przyciskiem myszy otworzyć w „trybie incognito” link do pobrania załącznika. W smartfonach z przeglądarką Chrome można przytrzymać link i wtedy pojawią się opcję wyboru w tym tryb incognito. Można też użyć innej przeglądarki internetowej.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".