Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
Brak części alternatywnych tekstów
Część pustych nagłówków
Niektóre puste przyciski
Niektóre puste linki
Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych sprzed 10.2020 publikowanych na serwisie You Tube i osadzonych w stronie

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-06
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-09;
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-04-28
Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-01-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz za pomocą programu Web Accessibility Evaluation Tool oraz European Internet Inclusion Initiative

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Zieliński, bwa@galeriabwa.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 339 30 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich;

Dostępność architektoniczna

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, ulica Gdańska 20, 85-006, Bydgoszcz
Najbliższe miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w płatnej strefie parkowania wzdłuż ulicy Gdańskiej. Istnieje możliwość podjechania autem do samego wejścia Galerii Miejskiej bwa.
Wejście do Galerii z niewielkim 4 centymetrowym progiem, w wiatrołapie gumowa wycieraczka. Kolejne drzwi bezprogowe. Za nimi znajduje się hol Galerii.
Kasa i szatnia znajduje się po lewej stronie holu. Można tam uzyskać podstawowe informacje dotyczące Galerii i prezentowanych wystaw.
Toalety po spiralnych schodach w piwnicy (brak windy).
Sala wystawiennicza na parterze z szerokim wejściem bezprogowym (podłoga-kafle ceramiczne).
Wejście na I i II piętro po spiralnych schodach (powierzchnia-lastryko) – brak windy dla zwiedzających.
W zależności od sytuacji (uzależnionej od liczby zwiedzających i obecności pracowników technicznych Galerii) istnieje możliwość wykorzystania windy towarowo-osobowej znajdującej się na zapleczu Galerii.
Sale wystawiennicze na pierwszym i drugim piętrze Galerii bez progów. Podłoże – żywica epoksydowa. W zależności od prezentowanej wystawy (wystawy są zmieniane) mogą zaistnieć dodatkowe bariery w poruszaniu się. Do aranżacji wystaw wykorzystywane są często ściany wolnostojące.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Galerii nie ma pętli indukcyjnych.

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy oprócz części wystawienniczej przeznaczonej dla publiczności posiada też część biurowo-magazynową położoną przy tym samym adresie.
Wejście do biurowca – nieduży podjazd (łagodny kąt), kostka brukowa. Drzwi wejściowe bezprogowe z domofonem. Za drzwiami wejściowymi znajduje się niewielki hol (podłoga lastryko). Kolejne drzwi prowadzące do sekretariatu są bezprogowe. W biurach na parterze wykładzina.
Wejście na kolejne piętra części biurowej tylko schodami. Toalety w piwnicy, zejście tylko schodami.

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, oddział na ulicy Gdańskiej 3 w Bydgoszczy
Wejście po 3 wysokich schodach (jest poręcz). Brak windy, brak podjazdu.
Następnie przestrzeń płaska około 30 m2, na podłodze gumolit. W zależności od prezentowanej wystawy (wystawy są zmieniane) mogą zaistnieć dodatkowe bariery w poruszaniu się.
Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak pętli indukcyjnej.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".