SZTUKA W SAMO POŁUDNIE! WARSZTATY DLA SENIORÓW

Sztuka w samo południe to cykl spotkań poświę¬conych sztuce i szeroko rozumianej kulturze, adresowanych do osób w wieku 60+. W ramach spotkań proponujemy dyskusje o sztuce współczesnej oraz działania twórcze, które rozwijają procesy poznawcze, doskonaląc sprawność manualną poprzez poznawanie różnych technik i form plastycznych. Do udziału w spotkaniach wybraliśmy historyków sztuki, krytyków, artystów oraz znawców, którzy zwrócą uwagę na różnorodne i niezwykle barwne aspekty współczesnej kultury. Interdyscyplinarność spotkań, niebanalne tematy, eksponowanie wartości wspólnego uczestnictwa pomogą uczestnikom odkryć własne ścieżki interpretacji oraz kontemplacji świata sztuki.
Wstęp bezpłatny
Obowiązują wcześniejsze zapisy (grupy do 25 osób max.)
Spotkania cykliczne, pierwszy piątek każdego miesiąca, godz. 12:00
Czas trwania każdego warsztatu: 1,5 godz.
Zbiórka w holu głównym przy kasie

Zapisy prosimy kierować na adres: piotr.wasowski@galeriabwa.bydgoszcz.pl
lub pod numerem telefonu: 52 339 30 62

Koordynator warsztatów: Piotr Wąsowski – asystent w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, historyk sztuki, wykładowca.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

1 kwietnia 2016 (godz. 12:00)
Temat: Emocja tkaniną odziana
Poczujmy palcami fakturę tkaniny, wybierzmy jej kolor. Zestawimy ze sobą elementy by utworzyć całość. Całość, nie oczywistą dla wszystkich. Całość, czytelną i osobistą dla twórcy. Będziemy myśleć o wybranej emocji, próbować ją określić, oswoić, zamknąć w ramie. Na warsztatach uczestnicy będą mieli okazję stworzyć obraz techniką kolażu z użyciem tkanin. Zajęcia umożliwią odkrycie tkaniny w innej niż zazwyczaj formie użytkowej. Wspólnie zagłębimy się w analizę struktur i tekstur oraz tego jaki to ma wpływ na efekt końcowy.
Katarzyna Gutowska – krawcowa, z rzemiosłem za pan brat. Projektuje, tworzy, szuka i nadaje formy marzeniom z dzieciństwa.

6 maja 2016 (godz. 12:00)
Temat: Recepcja kultury i sztuki antycznej we współczesnej kulturze masowej
Co łączy starożytność z naszymi czasach ?
W trakcie spotkania dowiemy się o skali powiązań między dorobkiem sztuki antycznej a współczesną kulturą masową. Uczestnicy zapoznają się z migracją motywów artystycznych i cywilizacjami, z których one pochodzą. Następnie – w części warsztatowej – sami podporządkują określone motywy do współczesnych obiektów. Poprzez ustalenie określonych motywów artystycznych dawniej i dziś każdy z obecnych będzie w stanie zapamiętać określone wzorce, samodzielnie ustalić ich pochodzenie oraz właściwie je przyporządkować.
Tomasz Sińczak – historyk, historyk sztuki. Doktorant w Zakładzie Historii Starożytnej WNH UMK w Toruniu. Naukowo zajmuje się relacjami Cesarstwa Rzymskiego i Iranu w okresie panowania dynastii Sasanidów. Członek redakcji czasopisma „Starożytności”, współautor tomów „Res Militaris”, zbiorów studiów nad wojskowością starożytną. Od 2012 roku recenzent w portalach historia.org.pl i o-historii.pl.

3 czerwca 2016 (godz. 12:00)
Temat: Teatr rysowania
Nawiązując do idei Teatru Rysowania Franciszka Starowiejskiego, proponujemy spotkanie, podczas którego główne role zagrają opowieści. Jednocześnie artystycznej rewitalizacji poddane zostaną przedmioty z zapisanymi w nich przeżyciami, obrazami i wspomnieniami. Dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą jednej rzeczy, z którą wiąże się jakaś historia. Warsztaty będą polegały na konstruowaniu opowieści, które z kolei znajdą swoje odzwierciedlenie we wspólnie tworzonym monumentalnym rysunku.
Monika Wirżajtys – teatrolog, psycholog i psychoterapeuta. Wielka fanka kreatywności zorientowanej na wartości i sens, reżyserka spektakli teatralnych, etiud filmowych, autorka bajek i piosenek. W swojej pracy wykorzystuje sztukę, psychodramę i doświadczanie somatyczne. Współtworzyła Fundację Art-House i Gabinet Komunikacji Born2Create. Prowadzi Fundację Wytwórnia Marzeń. Jako terapeuta i trener współpracuję z Instytutem Psychoterapii Integralnej i Pracownią Rozwoju ProArche. Wykłada, prowadzi szkolenia i warsztaty.

1 lipca 2016 (godz. 12:00)
Temat: Design – poczuj, posmakuj, dotknij!
Design to zjawisko. Obejmuje niemal wszystkie dziedziny naszego życia i nie ma określonej postaci. Jego głównym założeniem jest ułatwianie i udoskonalanie, ma być przyjazny, już nie tylko człowiekowi, lecz także zwierzętom czy przyrodzie. Dotyczy zarówno rzeczy materialnych jak i swoistych „zdarzeń” pozostałych na etapie projektu. Podczas zajęć sztuka użytkowa i wszystko co mieści się pod pojęciem designu przedstawione zostanie wieloaspektowo stając się pretekstem do sentymentalnej podróży w przeszłość, kiedy wzornictwo przemysłowe dopiero się rodziło. Część warsztatowa pomoże natomiast rozwinąć możliwości percepcyjne uczestników w odniesieniu do przedmiotu – nie tylko tego w codziennym użyciu, ale także prezentowanego na wystawach. Pobudzenie empatii poprzez rozwijanie wrażeń pozawzrokowych jak dotyk, smak czy zapach pozwoli zrozumieć „język rzeczy” i rozwinie kreatywne myślenie. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprojektowania fragmentu własnej wystawy z wykorzystaniem poszczególnych realizacji z zakresu polskiego designu. Warsztaty pozwolą uczestnikom nie tylko „zaprzyjaźnić” się z przedmiotem, ale także pobudzą potencjał designerski tkwiący w każdym z nas.
Honorata Gołuńska – asystentka w Dziale Grafiki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 2013 roku doktorantka w zakresie Nauk o Sztuce w Zakładzie Muzealnictwa. Członkini Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego post-ART (UMK). Autorka wystaw graficznych oraz publikacji naukowych. Interesuje się wystawiennictwem sztuki najnowszej, a przede wszystkim grafiki, sztuki stosowanej i designu.

5 sierpnia 2016 (godz. 12:00)
Temat: Eksperymenty z ciałem – Stelarc, Orlan, Abramović
Spotkanie poświęcone będzie prezentacji współczesnych performerów, którzy w swojej sztuce wykorzystują własne ciało. Głównym tematem będą różnego rodzaju przeobrażenia ciała, modyfikacje oraz uzupełnienia. Zajęcia podzielimy na dwa etapy: w pierwszym uczestnicy uzyskają wiedzę merytoryczną oraz obejrzą najbardziej reprezentatywne przykłady body artu. W drugiej części przeprowadzimy eksperyment polegającym na powtórzeniu słynnej nowojorskiej realizacji Mariny Abramović „The Artist Is Present” (tł. Artysta Obecny).
Łukasz Kędziora – historyk sztuki. Absolwent UAM w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Historycznym UMK w Toruniu. Stypendysta Università della Calabria, Facolta’ di Lettere e Filosofia, FPT ZAiKS, MKiDzN oraz uczestnik szkoły letniej w Sainsbury Institute for Art na University of East Anglia. Współorganizator imprez kulturalnych, autor recenzji i tekstów krytycznych. Specjalizuje się w powstającej dopiero dziedzinie neuronalnej interpretacji dzieł sztuki. Interesują go głównie nowe metodologie nauk humanistycznych, ze wskazaniem na biohumanistykę. Organizator pierwszej w Europie konferencji poświęconej neurohistorii sztuki.

2 września 2016 (godz. 12:00)
Temat: …po raz trzeci! Sprzedane! czyli o tym, jak zostać kolekcjonerem
W ostatnich latach można zaobserwować, że rynek sztuki w Polsce stale się rozwija. Powstają nowe instytucje promujące sztukę współczesną – galerie, domy aukcyjne, nowe przestrzenie wystawiennicze. Każdego roku przybywa też coraz więcej osób zainteresowanych tworzeniem własnych, prywatnych kolekcji. W czasie warsztatów wprowadzimy uczestników w tematykę obrotu dziełami sztuki, głównie na rynku polskim. W ramach dyskusji zostaną poruszone takie wątki, jak: czym jest licytacja dzieł sztuki, co należy wiedzieć i na co zwrócić uwagę przy kupowaniu prac współczesnych artystów. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z terminologią aukcyjną, dowiedzieć się o typach odbiorców na rynku sztuki oraz mechanizmach jakie rządzą rynkiem artystycznym. Różnorodne działania prowadzone w formie dyskusji, wymienieniu i omówieniu przykładowych prac współczesnych artystów, krótkiej analizy tych obrazów zaznajomią uczestników z obecną sytuacją na polskim rynku sztuki. Dopełnieniem konwersacji będzie prezentacja, pokazanie materiałów m.in. katalogów aukcyjnych i odtworzenie fragmentów filmów poświęconych tematyce aukcyjnej i kolekcjonerskiej.
Zuzanna Jagodzińska – pracownik Galerii Sztuki NEXT i domu aukcyjnym NEXT – Aukcje Sztuki w Bydgoszczy. Absolwentka UKW w Bydgoszczy (Ochrona Dóbr Kultury) oraz UAM w Poznaniu (Historia Sztuki). Współtworzy wystawy indywidualne, zbiorowe, poprzedzające aukcje, jak i same aukcje. Poza sztuką współczesną i kolekcjonerstwem interesuje się również sztuką prekolumbijską, którą zgłębia pod kątem naukowym.

7 październik 2016 (godz. 12:00)
Temat: Plastyka obrazu teatralnego i filmowego. Warsztaty scenograficzne dla seniorów

Kim jest scenograf?
Jak powstaje scenografia teatralna?
Czym się różni praca scenografa teatralnego od filmowego?
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać specyfikę pracy scenografa. Na te pytania postara się odpowiedzieć Jakub Syrkowski, student malarstwa oraz scenografii Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Warsztaty będą składały się z dwóch części – teoretycznej, podczas której młody scenograf opowie o swoich pierwszych realizacjach filmowych, teatralnych oraz o specyfice tego zawodu. W drugiej, praktycznej części spotkania uczestnicy będą mogli zaprojektować własną scenografię do filmu bądź spektaklu. Spotkanie zostanie zwieńczone wspólną dyskusją oraz konsultacją jak przełożyć szkic koncepcyjny do przestrzeni filmowej czy teatralnej.
Jakub Łukasz Syrkowski – student Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – IV roku Malarstwa oraz II roku Scenografii. Vice-przewodniczący Samorządu Studenckiego ASP Wrocław oraz przewodniczący Koła Naukowego Studentów Scenografii „309”. W twórczości malarskiej interesuje się zagadnieniem deformacji, wartości koloru, a także wariacją na temat istoty natury. Tematem jego poszukiwań jest portret, pejzaż i martwa natura. Największe inspiracje odnajduje w sztuce ekspresjonizmu, koloryzmu oraz abstrakcji.

4 listopad 2016 (godz. 12:00)
Temat: Od granulatu do pierścienia – krótka historia o tym jak wygląda praca złotnika
Prowadzenie: Tomasz Markowski
Spotkanie będzie opowieścią o dawnej i współczesnej pracowni złotniczej, o złotnikach i ich pracy, wykonywanych przedmiotach, technikach oraz narzędziach złotniczych. Dawne techniki złotnicze zostaną zaprezentowane w oparciu o fotografie siedemnasto i osiemnastowiecznych srebr, pochodzących z prywatnego archiwum autora. W trakcie warsztatów uczestnicy przyjrzą się kolejnym etapom wykonywania biżuterii, które zilustrowane zostaną fotografiami oraz pierścieniami, stworzonymi przy użyciu klasycznych technik. Omówione zostaną również najważniejsze zagadnienia prawa probierczego, zaś sami uczestnicy będą mieli okazję poszukać znaków złotniczych na własnej biżuterii.
Tomasz Markowski – absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Złotnik-Jubiler w Zespole Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie. Praktykant w pracowniach złotniczych Artura Sobieckiego w Warszawie i Janusza Glinickiego w Legionowie. Autor artykułu poświęconego złotnictwu Leszna i Wschowy (w: O rzeczach pięknych. Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków, Lublin 2015, s.21-32, 355-356). Naukowo interesuje się nowożytnym złotnictwem europejskim, klasycznymi technikami złotniczymi oraz współczesną biżuterią, którą również sam wykonuje. Złotnictwo traktuje jako niezwykle fascynującą dziedzinę rzemiosła, gdzie obiekt tworzą techniki znane z rzeźby, barwy użytych kamieni, emalii, odcienie szlachetnych metali ujęte w niemal architektoniczną konstrukcję.

2 grudzień 2016 (godz. 12:00)
Temat: Papiery malowane na wodzie
Będziemy malować, bawić się kolorami, ale niekoniecznie na papierze. Dopuścimy do głosu pewną dozę przypadku, losowo dobranych zestawień barwnych, „otrzemy” się o sztukę abstrakcyjną. Uczestnicy przyjrzą się zapomnianej technice tworzenia papierów ozdobnych. Będą mogli sami popróbować i stworzyć własny wzór. Podczas warsztatów dowiemy się także o artystach, którzy w tej dziedzinie są mistrzami.
Agnieszka Gorzaniak – konserwator i restaurator dzieł sztuki. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kurator w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Zafascynowana technikami wykonywania papierów marmoryzowanych. Sama je wytwarza i chętnie dzieli się zdobytym doświadczeniem. Prowadzi również warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Uwaga!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematów i terminów warsztatów.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".